تماس با دکتر نوروزیان از طریق مراجعه به مطب و داروخانه دکتر نوروزیان از طریق دسترسی های زیر:

دسترسی ها به مطب و داروخانه پکیج دکتر نوروزیان واقع در فلکه دوم صادقیه( روبروی ایستگاه متروی طرشت):

  • فلکه دوم صادقیه(روبروی ایستگاه متروی طرشت) – تقاطع خیابان گلاب و چوب تراش – پلاک ۳۷ {بدون نیاز به تعیین وقت قبلی}

  • روبروی متروی طرشت – تقاطع خیابان گلاب و چوب تراش – پلاک ۳۷ {بدون نیاز به تعیین وقت قبلی}

  • میدان آزادی – به سمت محمدعلی جناح – نرسیده به فلکه صادقیه سمت است – خیابان شهید گلاب – تقاطع گلاب و چوب تراش – پلاک ۳۷ {بدون نیاز به وقت قبلی}

  • ستارخان – خسروجنوبی – خیابان گلاب – تقاطع گلاب و چوب تراش – پلاک ۳۷ {بدون نیاز به وقت قبلی}

{ساعات کار: ۹:۳۰ صبح الی ۹ شب یکسره بدون نیاز به تعیین وقت}

شماره های تماس با مطب و داروخانه پکیج دکتر نوروزیان

۰۲۱۶۶۹۰۰۴۸۷ – ۰۹۱۹۰۷۳۷۳۷۰